Προσφορά ΚΤΕΛ Αστικών Γραμμών Νάουσας προς συμμετέχοντες προγράμματος εθελοντισμού

Ο Δήμος Νάουσας ευχαριστεί θερμά το Δ.Σ. των ΚΤΕΛ Αστικών Γραμμών Νάουσας για την προσφορά τους και τη συμμετοχή τους στο θεσμό του Εθελοντισμού, στα πλαίσια της οποίας θα παρέχεται δωρεάν μεταφορά των συμμετεχόντων για το διάστημα έξι μηνών στα πλαίσια του προγράμματος που ξεκίνησε τον Απρίλιο του 2015.