Αντικείµενο του έργου είναι ο σχεδιασµός, η ανάπτυξη και η υλοποίηση µιας ολοκληρωµένης Διαδικτυακής Πύλης Πολιτιστικού Περιεχοµένου και Υπηρεσιών του Δήµου Ηρωϊκής Πόλεως Νάουσας.

Μέσω της Διαδικτυακής Πύλης ο επισκέπτης θα µπορεί να έρθει σε επαφή µε / να θαυµάσει:
Τρισδιάστατη (3D) πλοήγηση εσωτερική και εξωτερική πολιτιστικών χώρων:
• Αρχαιολογικό πάρκο Μίεζας.
• Μακεδονικοί τάφοι Ανθεµίων.
• Αρχαιολογικός χώρος Σχολής Αριστοτέλη
Επιλεγµένα σηµεία πολιτιστικού ενδιαφέροντος και µνηµεία µέσα από εξήντα πέντε (65) πανοραµικές φωτογραφίες:
• Χιονοδροµικό Κέντρο 3-5 Πηγάδια
• Άγιος Νικόλαος Ζερβοχωρίου
• Άλσος Αγίου Νικολάου
• ΒΕΤΛΑΝΣ
• Χειµερινό & Θερινό Θέατρο
• Ιστορικό & Λαογραφικό Μουσείο
• Λαογραφικό Μουσείο Βλάχων
• Αρχαιολογικός χώρος & Πολιτιστικό Κέντρο Σχολής Αριστοτέλους, στη θέση «Ισβόρια»
• Μακεδονικοί τάφοι Λευκαδίων – Χαρίεσσας.
• Αρχαίο θέατρο Μίεζας
• Χώρος θυσίας Ναουσαίων γυναικών
• Βιβλιοθήκη Ευξείνου Λέσχης Ποντίων Νάουσας.
• Υδροτροχός Βράχος Ι.Ν. Αγίου Γεωργίου.
• Δηµοτικό Πάρκο
• Κορυφή Βερµίου
• Τοποθεσίες µε θέα στο Βουνό, στους Καταρράκτες Αράπιτσας και σε διάφορες πλατείες.
Πολιτιστικές εκδηλώσεις µέσω Βίντεο συνολικής διάρκειας πενήντα (50) ωρών.
Πρόσθετο πολιτιστικό υλικό, εξακοσίων (600) φωτογραφιών.
Ιστορικό αρχείο της Νάουσας του 20ου αιώνα, δύο χιλιάδων (2.000) σελίδων.

Μέσω της εφαρµογής Πολυµεσικής Παρουσίασης, ο επισκέπτης θα µπορέσει να έρθει σε επαφή µε / να θαυµάσει:
Επιλεγµένα αντικείµενα, µέσα από είκοσι (20) τρισδιάστατες (3D) αναπαραστάσεις:
• Γλυπτά εκθέµατα Νάουσα
• «Μνηµείο Ηρώων» στο πλακόστρωτο του Δηµοτικού Πάρκου
• Χώρος θυσίας Ναουσαίων γυναικών.
• Παραδοσιακά όργανα (Ζουρνάς, Κλαρίνο, Ποντιακή λύρα, Νταούλι)
• Παραδοσιακές φορεσιές
Επιλεγµένα αντικείµενα, µέσα από τριάντα-οκτώ (38) εικονικές τρισδιάστατες (3D) αναπαραστάσεις:
• Παραδοσιακές Φορεσιές
• Παραδοσιακά Αντικείµενα οικιακής- καθηµερινής χρήσης
Πανοραµικό video συνολικής διαδροµής 10 χλµ. στην περιοχή 3-5 Πηγάδια.
Πανοραµικές φωτογραφίες µεγάλης ανάλυσης σε πέντε (5) επιλεγµένα σηµεία ενδιαφέροντος του Δήµου µε ευρύτερη οπτική του ορίζοντα.
Εικονική Περιήγηση στην Πόλη της Νάουσας (street view).

Μέσω των υπόλοιπων εφαρµογών Ηλεκτρονικών Κρατήσεων, Δανειστικής Βιβλιοθήκης και Κινητών Τηλεφώνων ο επισκέπτης θα µπορέσει:
Να συµβάλλει στον εµπλουτισµό της πύλης µε περιεχόµενο που θα δηµιουργήσει ο ίδιος και θα ανεβάσει στη διαδικτυακή πύλη.
Να µπορεί µέσω του κινητού του τηλεφώνου να έχει πρόσβαση στο  ψηφιοποιηµένο  πολιτιστικό περιεχόµενο και να έχει τη δυνατότητα γνωριµίας µε το Δήµο και τα χαρακτηριστικά του.
Να κάνει κράτηση θέσης για να παρακολουθήσει µια αθλητική ή πολιτιστική εκδήλωση του Δήµου.
Να αναζητήσει και να κάνει κράτηση βιβλίων από τη δανειστική βιβλιοθήκη του Δήµου.

Σκοπός του έργου είναι η ανάδειξη και προβολή της πολιτιστικής ταυτότητας της περιοχής του Δήµου Ηρωικής Πόλεως Νάουσας µέσα από την ιστορία, τη λαογραφία, τη µουσική, τη λογοτεχνία, τη θρησκεία, τις τέχνες και τον πολιτισµό µέσω των πλέον σύγχρονων τεχνολογιών πληροφορικής και τεχνικών ψηφιακής απεικόνισης και αναπαράστασης.

Ειδικότεροι στόχοι του έργου είναι:
• Η δηµιουργία µίας ολοκληρωµένης εµπειρίας διαδικτυακής επίσκεψης στους πολιτιστικούς χώρους και τα σηµεία ενδιαφέροντος του Δήµου.
• Οι διαδικτυακοί επισκέπτες από όλο τον κόσµο να έχουν τη δυνατότητα να έρθουν σε επαφή µε το πολιτιστικό γίγνεσθαι του Δήµου.
• Η αυτοµατοποίηση υπηρεσιών του Δήµου προς τους πολίτες µε τη δηµιουργία τριών διακριτών επιπλέον εφαρµογών Ηλεκτρονικών Κρατήσεων, Δανειστικής Βιβλιοθήκης και Κινητών Τηλεφώνων.
• Οι χρησιµοποιούµενες τεχνολογίες να αποτελέσουν ένα πολύτιµο εκπαιδευτικό εργαλείο διδαχής πάνω στην ιστορία του δήµου.
• Η πολιτιστική πύλη να αποτελέσει ένα σηµαντικό συµπληρωµατικό εργαλείο ευρύτερων διαδικτυακών τόπων ανάδειξης του Ελληνικού πολιτισµού.
• Η προβολή και η οικονοµική τόνωση της περιοχής του Δήµου, µέσω της προσέλκυσης εσωτερικού και εξωτερικού τουρισµού.